Tvorba strategie

 

Vážení občané Podřipska,

Místní akční skupina (MAS) Podřipsko má velkou příležitost přivádět v následujících letech (2014 – 2020) do regionu nezanedbatelné finanční prostředky z fondů EU nad rámec běžných dotací rozdělovaných ministerstvy a kraji. Abychom však subjektům z Podřipska mohli poskytnout peníze na projekty financované z EU, musíme nejprve zpracovat strategii rozvoje regionu pro dané období.

Právě k tomu je pak zapotřebí spolupráce Vás, občanů. V první fázi jsme se Vás ptali prostřednictvím DOTAZNÍKU, co Vás v místě Vašeho bydliště trápí a především, do kterých oblastí je třeba investovat, aby se rozvíjely tím správným směrem. 

Ve druhé fázi byly organizovány otevřené diskuse s občany, na kterých měl každý účastník možnost přispět do diskuse, a podílet se tak na konečné podobě analytické části strategie (Její pracovní verzi naleznete k nahlédnutí níže). Fotografie z těchto diskusí, a také fotografie ze setkání pracovních skupin, naleznete v GALERII

V průběhu letních prázdnin jste měli možnost vyplnit a ohodnotit SWOT analýzy, které shrnují jednotlivé oblasti analytické části strategie, a zvolit klíčové body, které se promítnou v konečné souhrnné SWOT analýze. Následovala druhá setkání pracovních skupin (Fotografie opět naleznete v GALERII), na nichž "SWOTky" dostaly konečnou podobu.

Na konci měsíce srpna pak byla strategie zpracována do podoby, která byla odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj. V září probíhala lhůta pro připomínkování, a zaslané připomínky byly po vypořádání výkonnou radou do strategie zapracovány. 

V průběhu poslední čtvrtiny roku 2015 a první poloviny roku 2016 probíhaly finální práce na dokončení strategie a ta byla ve své KONEČNÉ PODOBĚ odeslána ke schválení, na které v současné době čekáme.

 Další informace získáte na stránkách Národní sítě MAS

Dokumenty:

formularDotazník pro občany

formularFormulář pro vkládání projektových záměrů

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 - 2020 (7,4 MB)Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB