Kdo jsme?

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Datum založení: 14. 11. 2011 (Ustavující schůze Mistní akční skupiny Podřipsko)

Působnost: Převážně venkovský prostor v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí hory Říp, částečně v severní části Středočeského kraje.

Počet členů: 52

Počet obcí v územní působnosti: 30 (Z toho 22 členských obcí)

Rozloha: 257,057 km2

Počet obyvatel na území MAS: 36 207 (k 31. 12. 2014)

Členem našeho sdružení se může stát každý, kdo má zájem o rozvoj našeho regionu. Sdružujeme proto nejen řadu zástupců obcí, ale i zástupce místních spolků a podnikatelů. O rozvoj Podřipska se zasazujeme především realizací projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Konkrétní projekty nechceme provádět náhodně, proto v současné době usilovně pracujeme na dokončení strategie rozvoje našeho území. Strategie rozvoje Podřipska je střednědobý strategický dokument vypracovaný komunitním způsobem, který má sloužit k naplnění našich cílů v příštích sedmi letech.

V rámci dosahování cílů naší strategie chceme podporovat především inovativní projekty, projekty zaměřené na mladé lidi a všechny projekty, které budou mít oproti běžným projektům určitou přidanou hodnotu. Přidané hodnoty našich projektů chceme dosahovat prostřednictvím vytváření sítí partnerství místních obyvatel, spolků a firem.

Naším cílem je spojovat jednotlivé místní aktéry a pokusit se je přivést ke společné spolupráci. V tom vidíme náš největší přínos pro náš region.


Orgány sdružení


Výkonná rada

Obec Vražkov  předsedkyně (Zastupuje Jaroslava Smetanová) 
GRV Engineering  místopředseda (Zastupuje Ing. Milan Krejný)
Město Štětí  člen (Zastupuje Mgr. Ing. Miroslav Andrt)
Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s.  člen (Zastupuje Ing. Richard Červený)
Obec Dušníky  člen (Zastupuje Ing. Jan Mazourek)  
Arakis & Belleville  člen (Zastupuje Luděk Jirman) 
Vítězslav Škoda  člen


Kontrolní komise

Obec Horní Beřkovice  Zastupuje Zdeněk Antoš
NCVT o.p.s.  Zastupuje Ing. Luboš Matek
Obec Libotenice  Zastupuje Ing. Ladislava Rejšková

 

Výběrová komise

Projekce dopravní Filip s.r.o.  Zastupuje Ing. Josef Filip
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5, Roudnice nad Labem  Zastupuje Ing. Jiří Novák
Obec Židovice  Zastupuje Ing. Miloslav Krejný

 

Metoda LEADER

Metoda LEADER je způsob rozvoj venkova, který je v Evropské unii uplatňován již od roku 1991. Za slovem LEADER se skrývá zkratka francouzských slov, které v překladu znamenají „propojování aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Smyslem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru. Zástupci obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol nebo prostě aktivní občané vytvoří tzv. místní akční skupinu (MAS). Ti, na základě svých potřeb, které sami znají nejlépe, vytvoří rozvojovou strategii území. Z Evropského fondu pro rozvoj venkova pak MAS dostávají finanční prostředky, které rozdělují na projekty ve svém území.

Základní principy metody LEADER:

a) přístup zdola nahoru

b) realizace rozvojové strategie

c) dodržování principu partnerství (spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty).

d) podpora inovativních projektů, víceodvětvových akcí založených na spolupráci subjektů z různých odvětví místního hospodářství.

e) vytváření sítí místních partnerství
Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB