Osvojování schopností

Projekt z Programu rozvoje venkova 4.1 Získávání dovedností, animace a provádění plynule navázal na ukončení realizace projektu Integrovaná strategie území Podřipska (Program obnovy venkova Ústecký kraj 2012), v jejímž rámci byla územní působnost MAS Podřipsko rozšířena o několik dalších obcí, a tím bylo dosaženo úplné celistvosti zájmového území místní akční skupiny, které však nepřekračuje pomyslné hranice Podřipska, a smysl vymezeného území tedy zůstal zachován.

Prvořadým záměrem projektu je vytvoření kvalitní implementační části rozvojové strategii Podřipska 2014 – 2020, podle které, v případě podpory, budou rozdělovány finanční prostředky z fondů EU v dalším programovacím období. Podrobnosti o strategii naleznete na samostatné stránce ZDE

Jedním z výstupů projektu bylo také proškolení zaměstnance MAS Podřipsko podpořenou MAS Vyhlídky, která již rozděluje finanční prostředky z EAFRD. V rámci tohoto školení dojížděl zaměstnanec MAS Podřipsko na pravidelné konzultace, na kterém mu bylo poskytnuto metodické poradenství a koučing v rozsahu nezbytném pro dosažení kvalitních výstupů projektu.

V rámci projektu se uskutečnila tréninková výzva k předkládání žádostí o dotace na měkké akce. Výzvě samotné předcházelo školení žadatelů. Následně došlo k sestavení a proškolení výběrové komise. Podáno bylo celkem 10 žádostí, z nichž bylo vybráno 6 projektů, které byly následně podpořeny částkami v rozmezí 8 až 15 tis. Kč, celkem tak bylo rozděleno 80 000 Kč. 

 Text výzvy

 Metodika hodnocení předložených žádostí

 Seznam vybraných a nevybraných nabídek

Fotografie - Farmářské trhy (Trhni se o.s.) Zdroj: Trhni se o.s.

      

Fotografie - Dětský den (Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Říp Roudnice nad Labem) Zdroj: Facebook

      

      

Fotografie - Refresh contest 7 (SK Štětí) Autor fotografií: Kamil Zachar Photography

      

      

Fotografie - Masopust v Račiněvsi (Obec Račiněves) Zdroj: Litoměřický Deník

     

     

Fotografie - Dětský divadelní festival (Eva Synková Reitererová) Zdroj: Webové stránky

      

      

Fotografie - Masopust 2014 (Centrum volného času Hláska) Zdroj: Webové stránky

      

      Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB