Integrovaná strategie území Podřipska

 

Prvním projektem, na který MAS Podřipsko podala žádost, byla Integrovaná strategie území Podřipska z POV ÚK 2012. V rámci tohoto projektu, jehož realizace probíhala od dubna do prosince 2012, si MAS kladla za prvořadý cíl zjistit skutečné potřeby podřipského regionu. Jako nástroj k tomu použila několik veřejných komunitních projednávání, zaměřených na cílovou skupinu projektu – veškeré občany Podřipska, která byla vždy zaměřena na specifické téma.

  • 26. 6. 2012 Rozvoj cestovního ruchu
  • 4. 9. 2012 Život v regionu – sport, kultura, radice
  • 11. 9. 2012 Občanská vybavenost – vzhled obcí, vzdělávání
  • 18. 9. 2012 Zemědělství, životní prostředí a péče o krajinu

V rámci vymezených témat se jednotlivé pracovní skupiny snažily naleznout vhodná řešení daných problémů. Hlavním výstupem projektu se stal návrh strategie Podřipska, který byl na posledním komunitním plánování v prosinci 2012 ještě doplněn a nyní probíhá jeho připomínkování. Současná podoba návrhu Integrované strategie MAS Podřipsko je přístupná natěchto webových stránkách. Dalším výstupem se stala i stabilizace členské základny, především ucelení územní působnosti místní akční skupiny, které v době dokončení realizace projektu tvořilo 27 obcí.

Celkové výdaje tohoto projektu činily 132 427,- Kč, Ústecký kraj poskytl finanční podporu ve výši 99 320,- KčÚstecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB