Strategie ke stažení

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 - 2020 byla odeslána ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokument vám nabízíme ke stažení. I přesto, že již strategie byla schválena členskou schůzí a odeslána k hodnocení na MMR, rádi uvítáme jakékoli poznatky, podněty a připomínky, jelikož cílem strategie je zejména řešit problémy regionu a naplňovat potřeby vás, jeho obyvatel. Doporučujeme zaměřit se zejména na strategickou a implementační část strategie, na základě kterých bude v následujících letech probíhat rozdělování finančních prostředků prostřednictvím MAS.

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020 (7,4 MB)

 Příloha č. 1 - Finanční plán a indikátory pro programové rámce (1,3 MB)

 Příloha č. 2 - Mapa území a seznam obcí (864 kB)

 Příloha č. 3 - Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD (788 kB)

 Příloha č. 4 - Analýza rizik (976 kB)Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB