Animace škol a školských zařízení

ŠABLONY PRO ŠKOLY (projekty zjednodušeného vykazování)


MAS bude MŠ a ZŠ poskytovat:

 • metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon
 • školení
 • konzultace při realizaci projektu
 • metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
 • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
 • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
 

Výzva MŠMT - květen 2016 - Výzva č. 02_16_022 (výzvy se budou opakovat ještě v r. 2018 a 2020)

 • neinvestiční projekty, způsobilé výdaje – výdaje k dosažení výstupů a výsledků projektu
 • max. rozpočet na žadatele 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet žáků (pokud je žadatelem MŠ a ZŠ jako jeden subjekt – rozpočet 2 x 200.000 Kč + 2.200 Kč x počet žáků)
 • oprávnění žadatelé MŠ a ZŠ
 

Aktivity pro MŠ:

1. Personální podpora MŠ

 • školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog, chůva

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

 • individuální a týmový, supervize, vzájemné návštěvy pedagogů, práce s dvouletými dětmi

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 • prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizace vzdělávání, tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


Aktivity pro ZŠ

1. Personální podpora ZŠ

 • školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

 • CLIL ve výuce, vzdělávání pedagogů – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring, inkluze, vzájemná spolupráce pedagogů, tandemová výuka, sdílení zkušeností

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 • čtenářský klub, klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 VÝZVU NA ANIMACE ŠKOL A ŠKOLSKÝH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE ZDE
 Informační leták k výzvě naleznete ZDE
 Příručku JAK NA ŠABLONY naleznete ZDE

Kontaktní osoba: Klára Kolorosová, e-mail: klara.kolorosova@maspodripsko.cz, telefon: 602 610 111Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB