Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Roudnice nad Labem

Místní akční plán vzdělávání bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Zpracovatel MAP:      Místní akční skupina Podřipsko, z.s.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Tato spolupráce povede k:

• systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

• sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

• podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.

• dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.

• zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.


Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

 

Do realizace MAP budou školy zapojeny:

  • pravidelným informováním ze strany zpracovatele - zasíláním informačního materiálu a především aktivní informovaností na společných nebo individuálních jednáních.
  • během tvorby dokumentu bude docházet ke konzultacím, sběru připomínek, zjišťování postoje a stanoviska ke vznikajícímu a finálnímu plánu
  • uvítáme též aktivní zapojení zástupce školy do pracovních skupin nebo řídícího výboru, čímž bude zajištěna možnost přímého podílení se na vytváření návrhů v Místním akčním plánu vzdělávání pro ORP Roudnice nad Labem.
 

Povinná opatření MAP

Cílem místního akčního plánování je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání bude obsahovat všechna tři povinná opatření: 

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchemÚstecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB