Místní akční skupina Podřipsko splňuje standardy Ministerstva zemědělství

Místní akční skupina tak prokázala, že je schopna podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Standardy byly nastaveny na základě zkušeností z předchozího programového období a v souladu s podmínkami stanovenými v nařízeních EU. Místní akční skupina Podřipsko tak prokázala, že je otevřeným místním partnerstvím a všechny činnosti MAS vykonávané vůči platebním agenturám, řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území jsou maximálně transparentní a nediskriminační. Díky úspěšnému absolvování procesu standardizace nyní může MAS Podřipsko předložit ke schválení strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014-2020.

Proces schválení SCLLD potrvá až do srpna roku 2016. Nicméně už nyní je zřejmé, že Místní akční skupina bude podporovat především investice do zvýšení bezpečnosti v dopravě, investice do cyklodopravy, vzdělávání, sociálních služeb a sociálního podnikání, nákupu zemědělské techniky, zpracování zemědělských produktů, cestovního ruchu a zvyšování přirozených funkcí krajiny. Na plnění cílů definovaných ve strategii MAS získá pro náš region minimálně 80 mil. Kč.Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB