Výsledky dotazníkového šetření - Roudnice nad Labem

Co se vám ve městě líbí? S čím jste spokojeni? Co vám v Roudnici chybí? V čem vidíte největší problém? Je třeba něčeho přidat, něco ubrat…?

I takto by se daly stručně charakterizovat otázky dotazníkového šetření, které uskutečnilo vedení města s odborem strategického a projektového řízení MěÚ. Občané tak měli možnost podílet se aktivně na aktualizaci strategického plánu města jakožto klíčového dokumentu pro budoucí směřování rozvoje Roudnice nad Labem.

Díky spolupráci škol a Podřipské nemocnice s poliklinikou s. r. o. se během června podařilo získat vyplněný dotazník celkem od 1108 respondentů. Jsme velice potěšeni velkým zájmem občanů, neboť při tomto počtu lze předpokládat, že zjištěné informace jsou dostatečně vypovídající.

Spokojenost projevili roudničtí obyvatelé s nabídkou sociálních služeb. Senioři se převážnou většinou vyjádřili velice kladně k dostupnosti zdravotní péče, především blízkosti nemocničních služeb. Problém nevidí občané ani v kvalitě škol a dostatku sportovního vyžití. Pozitivně vnímají respondenti existenci cyklostezek při řece Labi, opačně pak ale hodnotí cyklodopravu městem. Bez větších problémů funguje městská hromadná doprava.

 Dobrých výsledků v průzkumu dosáhla práce úředníků městského úřadu a informovanost občanů. Velmi dobré hodnocení získal stav městské zeleně, atraktivita a celkový vzhled a čistota města. Dotazovaní jsou spokojeni s kvalitou ovzduší a s řešením odpadového hospodářství.

 Jako největší problém hodnotí roudničtí nabídku pracovních míst, kterou by podpořili i za cenu rozvoje průmyslu ve městě. Potíže s osobní bezpečností, nepřizpůsobivými občany, kriminalitou a také s parkováním jsou především v lokalitě sídliště. Senioři a osoby pečující o seniory si často stěžovali na nedostatek bezbariérovosti ve městě. Zlepšení vyžaduje dle dotazníkem oslovených i stav pozemních komunikací. Dopravní situaci v Roudnici by dle respondentů ve velké míře vylepšila plánovaná výstavba obchvatu.

 Občanům v Roudnici dle ankety chybí především zázemí pro volnočasové aktivity, zejména dětská hřiště, letní koupaliště, kino, kulturní akce pro mladé a pro rodiny s dětmi.

 Níže přiložený graf znázorňuje nejčastěji se opakující odpovědi na otázku „Co by se mělo v Roudnici nad Labem zlepšit?“.

 Máte-li zájem o celkový přehled zjištěných výsledků dotazníkového šetření, můžete se zúčastnit veřejného setkání, kde budou veškeré výsledky prezentovány a případně diskutovány s občany. Termín setkání je předpokládán na druhou polovinu října letošního roku. Závěry ankety budou k nahlédnutí i na webových stránkách města (www.roudnicenl.cz).

 Poděkování za spolupráci při realizaci průzkumu veřejného mínění patří ředitelům a pedagogům roudnických mateřských a základních škol, vedení a studentům gymnázia a Soukromé podřipské střední odborné školy a středního odborného učiliště o. p. s. a Podřipské nemocnici s poliklinikou s. r. o. a Kavárničce pro seniory.Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB