Archiv MAS

Soutěž Vyfoť projekt
/12. 08. 2016/
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo fotografickou soutěž, která je určená pro každého. Stačí vyfotit projekt podpořený z fondů EU, zapsat si jeho název a přihlásit svou fotku do soutěže.

Pozvánka na členskou schůzi MAS Podřipsko
/16. 03. 2016/
Členská schůze Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. se uskuteční v úterý 26. dubna od 18 hodin na sále KD ve Vražkově

Prosíme občany o spolupráci
/11. 01. 2016/
Krajská síť MAS vytvořila krátký dotazník s cílem zmapovat povědomí občanů o činnosti místních akčních skupin. Prosíme vás o jeho vyplnění

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016
/07. 01. 2016/
Ústecký kraj připravil dotační program na podporu začínajících podnikatelů. Příjem žádostí začíná 18. ledna.

Kotlíková dotace Ústeckého kraje
/22. 12. 2015/
Dne 17.12.2015 byla vyhlášena první výzva k dotačnímu programu „Kotlíková dotace“ Ústeckého kraje.

Místní akční skupina Podřipsko splňuje standardy Ministerstva zemědělství
/08. 12. 2015/
Místní akční skupina tak prokázala, že je schopna podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

ASZ ČR nesouhlasí s pravidly pro 1. kolo PRV
/30. 09. 2015/
Pravidla PRV podle názoru nevládní organizace zastupující sedláky hospodařící na venkově s generačním přesahem nejsou vůbec dobře nastavena a nezbývá, než s nimi vyjádřit nesouhlas

Karla Šlechtová podporuje místní akční skupiny
/30. 09. 2015/
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu místních akčních skupin v Integrovaném regionálním operačním programu

Řídím Říčany - Vzor zapojení veřejnosti
/15. 09. 2015/
Projekt Řídím Říčany by mohl sloužit jako dobrý příklad zapojení občanů do rozhodování v obci

Prezentace venkova agrosalonech Agrokomplex a Země živitelka
/14. 09. 2015/
Závěr prázdnin patřil jako již každoročně prezentaci venkova na prestižních agrosalonech Agrokomplex a Země živitelka

Výsledky dotazníkového šetření - Roudnice nad Labem
/14. 09. 2015/
Odbor strategického plánování MěÚ Roudnice nad Labem ve spolupráci s Ing. Janem Broftem z MAS Podřipsko vyhodnotil dotazníkové šetření

Vyhlášena výzva na příjem strategií
/03. 08. 2015/
Usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015 bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

5 miliard pro zemědělce
/03. 08. 2015/
Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

Výzva pro předkládání žádostí MAS nejpozději od srpna
/10. 07. 2015/
Výzva pro předkládání žádostí o podporu strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.

Podklady ze semináře k opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
/01. 07. 2015/
Dne 8. 6. 2015 se v Choceradech uskutečnil seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Devět MAS Ústeckého kraje úspěšně ukončilo společný projekt
/12. 06. 2015/
Společný projekt „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje" byl úspěšně ukončen

Znáte Polabskou stezku za vínem a poznáním?
/08. 06. 2015/
V průběhu loňského roku vznikla na území MAS Podřipsko a MAS Vyhlídky nová naučná vinařská stezka, která poskytne turistům informace o historii vinařství, místních vinařích a dalších atraktivitách.

Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?
/04. 06. 2015/
NS MAS si Vás dovoluje pozvat na seminář " Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?", který se bude konat 10. 6. 2015 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby
/25. 05. 2015/
MMR v pátek vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb z Programu rozvoje venkova. Alokace výzvy je 50 mil. Kč

LeaderFEST 2015
/18. 05. 2015/
Ve dnech 18. a 19. června 2015 se v Náchodě uskuteční tradiční setkání zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova

Dotace 100 miliónů na odstranění ekohavárií a černých skládek
/06. 05. 2015/
MŽP zahajuje slíbený program na odstranění ekohavárií a černých skládek. Dá na něj 100 milionů

Podnikatelé se mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK
/30. 04. 2015/
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu dává českým podnikatelům co nejdříve k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK

Obnova drobných venkovských staveb
/27. 04. 2015/
Ministerstvo zemědělství jedná o programu na obnovu drobných venkovských staveb s dalšími resorty

OPŽP: Avíza výzev pro rok 2015
/24. 04. 2015/
OPŽP 2014-2020: Žadatelé o dotace na ekologické projekty mohou začít přípravy projektů, MŽP zveřejňuje avíza výzev pro rok 2015

MAS Podřipsko zvolila novou předsedkyni
/24. 03. 2015/
Předsedkyní výkonné rady Místní akční skupiny Podřipsko byla zvolena obec Vražkov, zastoupená paní starostkou Jaroslavou Smetanovou

Valná hromada NS MAS
/24. 03. 2015/
Při valné hromadě NS MAS, která se konala 11. března v Zábřehu na Moravě, se registrovalo 144 zástupců členských organizací.

Zástupci MAS se účastnili semináře k využití CLLD v operačních programech 2014–2020
/05. 03. 2015/
NS MAS ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020.

MAS Podřipsko bude rozdělovat dotace i drobným podnikatelům
/26. 02. 2015/
Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka vydal odpověděl na společné prohlášení místních akčních skupin k Programu rozvoje venkova 2014-2020

Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
/26. 02. 2015/
Obce a malá města mohou zůstat bez evropských dotací - obávají se, že na rekonstrukce a velké projekty zřejmě už nedosáhnou.

Prohlášení k IROP
/23. 02. 2015/
PROHLÁŠENÍ k IROP za NS MAS, SPOV ČR a SMS ČR bylo dne 18. 2. 2015 odesláno na paní ministryni Šlechtovou a pana náměstka Semoráda.

MMR: Pomáháme obcím se strategickým plánováním
/30. 01. 2015/
Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí (26.1.) spustilo inovovanou verzi aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí.

22. kolo PRV podpoří pořízení strojů a technologií do zemědělských podniků
/29. 01. 2015/
SZIF zveřejnil 19. prosince na svých stránkách 22. kolo PRV, zaměřené na podporu strojů a technologií do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků.

Společné prohlášení NS MAS a SMS ČR
/22. 01. 2015/
Prohlášení SMS ČR a NS MAS na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020

Venkov 2015
/19. 01. 2015/
Ve čtvrtek 5.2. 2015 od 10:00 se v budově Přírodovědecké fakulty UK uskuteční otevřený seminář Venkov 2015

Program obnovy venkova 2015
/14. 01. 2015/
Ústecký kraj dnem 9.1.2015 vyhlásil tradiční Program obnovy venkova. Cílem programu je pomoci malým obcím s realizací jejich akcí pro zajištění důležitých nekomerčních služeb na venkově.

Možnost stáže v ELARD
/09. 01. 2015/
Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) nabízí 12 úspěšným žadatelům možnost neplacené měsíční pracovní stáže ve své kanceláři v Bruselu.

Ministryně Šlechtová: V roce 2014 nedočerpáme jen 9 miliard. Je to mimořádný úspěch
/05. 01. 2015/
Podle aktuálních odhadů ministerstev se objem nevyčerpaných prostředků pravděpodobně podaří snížit o více než polovinu – na méně než 9 miliard korun.

Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?
/05. 01. 2015/
Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byly zveřejněny předběžné informace o prvních výzvách z programů 2014-2020

PF 2015
/18. 12. 2014/
Místní akční skupina Podřipsko Vám přeje příjemné a poklidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů v roce 2015.

Zpravodaj venkova 12/2014
/16. 12. 2014/
Bylo vydáno nové číslo měsíčníku Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě místních akčních skupin - Zpravodaj venkova 12/2014

Pravidla pro poskytování příspěvků ze SFDI
/11. 12. 2014/
Pravidla pro poskytování příspěvků ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na rok 2015

Místní akční skupiny v období 2014–2020
/08. 12. 2014/
I když by na sklonku roku 2014 mělo být programové období 2014–2020 nastartováno a realizováno, bohužel reálná situace je trochu jiná.

Na obnovu venkova má MMR připraveno 80 milionů
/02. 12. 2014/
Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů

Manuál tvorby SCLLD 2014–2020
/24. 11. 2014/
Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 včetně přílohy č. 3 verze z 10. listopadu 2014

Hodnocení finančního zdraví MAS
/24. 11. 2014/
Hodnocení finančního zdraví a personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

Konference k cyklistické infrastruktuře
/11. 11. 2014/
V úterý 25. listopadu se v budově Ministerstva dopravy v Praze koná konference "Jak na cyklistickou infrastrukturu - novinky pro rok 2015"

Byly vypořádány připomínky ke strategii
/10. 11. 2014/
Výkonná rada MAS Podřipsko vypořádala zaslané připomínky ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Aktualizovanou podobu dokumentu naleznete v tomto článku

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015
/20. 10. 2014/
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO pro rok 2015.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu
/07. 10. 2014/
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Navrhni projekt
/07. 10. 2014/
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pro studenty středních škol soutěž nazvanou "Navrhni projekt". Projekty je možné zasílat až do 30. 11. 2014.

Nové operační programy čeká ještě dlouhá cesta
/07. 10. 2014/
V polovině letošního září se očekává zveřejnění stanovisek Evropské komise k předloženým verzím operačních programů. Ty byly schváleny vládou ČR ve dnech 9. a 14. července.

MAS Podřipsko se stala partnerem projektu města Hoštka
/25. 09. 2014/
Místní akční skupina Podřipsko se stala partnerem projektu města Hoštka na výstavbu Rozhledny na vinicích

Finance z ROP Severozápad poputují i do Roudnice
/23. 09. 2014/
Rada Ústeckého kraje rozhodla na svém posledním zasedání o zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky s plánovanou spoluúčastí z ROP Severozápad

Vyšlo 3. číslo Zpravodaje
/15. 09. 2014/
Světlo světa spatřilo třetí vydání zpravodaje Místní akční skupiny Podřipsko a je k dispozici ke stažení

Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin
/11. 09. 2014/
Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku.

Strategie ke stažení
/30. 08. 2014/
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 - 2020 je nyní ve fázi připomínkování.

2. setkání pracovních skupin
/15. 08. 2014/
V druhé polovině srpna proběhne druhé kolo setkání pracovních skupin, jejichž cílem je získat připomínky odborníků k vytvářené návrhové části strategie MAS.

Poslední miliony chtějí urvat i obce z okresu
/14. 08. 2014/
Poslední šanci využít dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad si nechtějí nechat ujít ani obce a města na Litoměřicku a Podřipsku.

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem
/13. 08. 2014/
Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je klíčová pro programové období 2014-2020.

Nučnice a Libotenice mají nová přístaviště, další jsou v plánu
/08. 08. 2014/
Úspěšnou kolaudací prošla nová veřejná přístaviště v Libotenicích a Nučnicích.

Aktuální výzvy Nadace partnerství
/07. 08. 2014/
Přehled všech aktuálních grantových výzev, ve kterých můžete v současné době žádat.

Tisková zpráva - Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu
/04. 08. 2014/
Národní síť Místních akčních skupin ČR se dlouhodobě snaží o zapojení venkovských podnikatelů do procesu komunitně vedeného místního rozvoje.

Ministerstvo školství vyhlašuje prázdninovou soutěž pro dětské tábory
/28. 07. 2014/
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vyhlásil prázdninovou soutěž o nejzajímavější celotáborovou hru pro děti z dětských táborů.

Ministerstvo obrany vyhlašuje letní video a fotografickou soutěž
/28. 07. 2014/
Odbor komunikace a propagace Ministerstva obrany České republiky vyhlašuje letní video a fotografickou soutěž

Koalice chce do Bruselu jako eurokomisařku poslat Věru Jourovou
/24. 07. 2014/
Kandidátkou na eurokomisařku bude ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, která v nedávné době vyslovila podporu Místním akčním skupinám

MAS Podřipsko v Ledčických novinkách
/23. 07. 2014/
V novém čísle Ledčických novinek (duben - červen 2014) se objevil i článek o Otevřené diskusi s občany pořádané Místní akční skupinou Podřipsko

Tisková zpráva - Zpravodajství z programu rozvoje venkova
/17. 07. 2014/
Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Podřipsko v médiích: V Ctiněvsi lidé neplatí za odpady
/15. 07. 2014/
Nevšední způsob obecního hospodaření zvolila radnice ve Ctiněvsi na Litoměřicku. Všech tři sta zdejších obyvatel je osvobozeno od placení poplatků za vývoz odpadu a obec na tom navíc vydělá.

Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020
/10. 07. 2014/
Vláda ve středu 9. července 2014 na svém jednání schválila 7 operačních programů pro období 2014-2020.

České zemědělství získá v příštích letech 84 miliard korun
/10. 07. 2014/
Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Na podporu českých zemědělců, potravinářů a lesníků je připraveno zhruba 84 miliard korun.

Ministr školství vyhlásil fond na rozvoj kapacit MŠ a ZŠ
/02. 07. 2014/
Ministr školství Marcel Chládek vyhlásil avizovaný národní fond na podporu rozvoje kapacit mateřských a základních škol.

Program "Era pomáhá regionům"
/26. 06. 2014/
Do 15. července máte šanci přihlásit svůj projekt do programu "Era pomáhá regionům"

„Umaštění automechanici” demonstrovali před ministerstvem
/26. 06. 2014/
Ve středu 25. 6. proběhla plánovaná demonstrace před ministerstvem průmyslu a obchodu

Demonstrace za zachování podpory malého podnikání
/19. 06. 2014/
Ve středu 25. 6. od 10:00 se před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu uskuteční demonstrace za zachování podpory malého podnikání.

Výherci soutěže o vstupenky na Roudnický košt
/13. 06. 2014/
Byli vylosováni výherci vstupenek ze soutěže, která byla součástí dotazníku.

Otevřené diskuse zaměřené na potřeby obcí
/09. 06. 2014/
V červnu proběhnou v 5 obcích Podřipska otevřené diskuse pro občany, na kterých budou probírány problémy a potřeby obcí v regionu.

První setkání pracovní skupiny "Sociální oblast"
/09. 06. 2014/
Ve čtvrtek 5. června proběhlo ve Štětí první setkání pracovní skupiny "Sociální oblast"

Ministerstvo průmyslu ohrožuje budoucí čerpání evropských fondů
/20. 05. 2014/
Krátce před schválením operačních programů hrozí, že MASkami proteče kvůli odporu některých ministerstev na venkov výrazně méně prostředků, než vláda slíbila.

Vyšlo druhé číslo Zpravodaje MAS Podřipsko
/16. 05. 2014/
Druhé vydání zpravodaje MAS míří v těchto dnech do schránek obyvatel Podřipska.

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje
/08. 04. 2014/
Ministryně Jourová představila Výzvu k předkládání projektů na pomoc ÚK a MSK

Sociální podnik - Mléčný bar NAPROTI v Ostravě
/07. 04. 2014/
Další z příkladů možné inspirace pro budoucí využití evropských dotací v regionu

Areál zážitkové a poznávací turistiky ve Strašicích
/21. 03. 2014/
Další z projektů financovaných z Fondů EU, který by se mohl stát vzorem pro budoucí projekty v Podřipském regionu.

Labská stezka oceněna na veletrhu v Berlíně
/12. 03. 2014/
Labská stezka oceněna na největším světovém veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín

Shrnutí tréninkové výzvy
/07. 03. 2014/
V rámci tréninkové výzvy se šešlo deset velice zajímavých projektů. Hodnotící komise přes svou nesnadnou úlohu vybrala šest nejlepších. Všem žadatelům o dotaci děkujeme za zájem.

Možnost směrování projektu spolupráce s německými MAS
/07. 03. 2014/
Jednou z možností spolupráce s německými MAS by mohl být projekt inspirovaný Českoněmeckou fotbalovou školou.

Podpořené projekty v rámci tréninkové výzvy
/28. 02. 2014/
Podpořené projekty v rámci tréninkové výzvy. Seznam úspěšných žadatelů.

Příjem žádostí o dotace ukončen
/25. 02. 2014/
Příjem žádostí o dotace ukončen

První vydání Zpravodaje
/24. 02. 2014/
První vydání Zpravodaje Místní akční skupiny Podřipsko ke stažení

O první školení pro žadatele byl zájem
/17. 02. 2014/
Ve čtvrtek 13. února se na Městském úřadě v Roudnici nad Labem uskutečnilo první ze dvou školení pro žadatele o dotaci v rámci tréninkové výzvy, kterou vyhlásila Místní akční skupina MAS Podřipsko.

Napište nám, kam mají směřovat dotace z EU
/07. 02. 2014/
Místní akční skupina (MAS) Podřipsko započala poslední fázi přípravy na nové programovací období 2014 – 2020. Pošlete nám prostřednictvím dotazníku Váš názor, kam mají směřovat dotace z EU.

Výzva pro předkládání žádostí o dotace na podporu akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru
/13. 01. 2014/
Dne 13. 1. 2014 byla Místní akční skupinou Podřipsko vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotace na podporu akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru

Výzva pro předkládání žádostí o dotace na podporu akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru
/13. 11. 2013/
V pondělí 4. listopadu 2013 proběhlo od 18:00 zasedání valné hromady MAS Podřipsko

NOVÉ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ DO ROP SEVEROZÁPAD
/16. 10. 2013/
Regionální operační program Severozápad bude přijímat další žádosti o dotace. Výbor Regionální rady na svém jednání 15. října 2013 rozhodl, že výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny 17. října 2013.

ROP SEVEROZÁPAD ODESLAL PŘÍJEMCŮM 1,3 MILIARDY KORUN
/15. 10. 2013/
Z účtu Regionálního operačního programu Severozápad byly dne 10. října 2013 odeslány příjemcům dotací finanční prostředky v celkovém objemu 1,3 miliardy korun. Úřad Regionální rady, který proplácení dotací administruje, zadal příkazy k platbě pro 48 příjemců. Proplaceno bylo 64 žádostí o platby.

Příjem žádostí do LIII. výzvy OPŽP je dnes ukončen
/14. 10. 2013/
Z důvodu naplnění plánované alokace SFŽP ČR oznamuje, že dnes 14. 10. 2013 v 16 hodin bude ukončen příjem žádostí do LIII. výzvy OPŽP.

LV. výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
/12. 10. 2013/
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

LIV. výzva - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů
/12. 10. 2013/
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

LIII. výzva - Dotace na kanalizace a ČOV
/11. 10. 2013/
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dotace Středočeského kraje
/10. 10. 2013/
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák vyhlásil v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 23. září 2013 výzvu pro podávání žádostí z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014.

LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4
/20. 09. 2013/
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v PO 4.

Ústecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB